Privacyverklaring
Stichting Welzijn Edison

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Stichting Welzijn Edison kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Welzijn Edison.

Stichting Welzijn Edison kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw BSN
– Uw geboortedatum en plaats
– Uw burgerlijke staat

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres
– Uw financiële gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst met u

– Uw zorggegevens die nodig zijn in de uitvoering van diensten.
– Alle bovengenoemde gegevens van uw personeel indien van toepassing

– Uw IP-adres

WAAROM STICHTING WELZIJN EDISON GEGEVENS NODIG HEEFT

Stichting Welzijn Edison verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast gebruikt Stichting Welzijn Edison uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten (zorg)overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit zorgverlening.

 

HOE LANG STICHTING WELZIJN EDISON GEGEVENS BEWAART

Stichting Welzijn Edison bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien de strikt noodzakelijke termijn is verlopen en er geen overeenkomst meer met u is.

 

DELEN MET ANDEREN

Stichting Welzijn Edison verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Stichting Welzijn Edison worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting Welzijn Edison gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

Stichting Welzijn Edison maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Stichting Welzijn Edison bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Stichting Welzijn Edison te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Stichting Welzijn Edison heeft hier geen invloed op.

Stichting Welzijn Edison heeft Google geen toestemming gegeven om via Stichting Welzijn Edison verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@stationharlingen.nl
Stichting Welzijn Edison zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Stichting Welzijn Edison neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. .

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Welzijn Edison verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de Autoriteit Persoonsgegevens op via 0900 200 12 01 (gebruikelijke telefoonkosten)
op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.

 

Stichting Welzijn Edison is als volgt te bereiken:

Postadres: Stationsweg 6, 8861 GA Harlingen

Vestigingsadres: Stationsweg 6, 8861 GA Harlingen

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 65210670

Telefoon: 06-13337762

E-mailadres: info@stationharlingen.nl