Over Edison

Welzijn Edison biedt beschermde werkgelegenheid aan mensen die het, door uiteenlopende oorzaken, op de vrije arbeidsmarkt niet redden.

De huidige Stichting Welzijn Edison is ontstaan in 2016 uit een samensmelting van Welzijn Edison uit Franeker en Inbreng Harlingen. De Stichting verzorgt dagbesteding op locaties in Franeker en Harlingen en ambulante begeleiding in het werkgebied van de gemeenten Harlingen, De Waadhoeke, Súdwest Fryslân en De Fryske Marren.

De Stichting Welzijn Edison heeft verschillende gezichten: twee kringloopwinkels, een stationsrestauratie en een tak Thuisbegeleiding. Al deze activiteiten zijn er echter op gericht om één ding te bereiken: de deelnemende cliënten helpen om binnen hun mogelijkheden deel te nemen aan de maatschappij.

De doelgroep bestaat uit mensen met uiteenlopende vormen van beperking. Het kan gaan om mensen die willen re-integreren na ziekte of langdurige werkloosheid, om mensen die moeilijk aan de slag komen vanwege psychische problematiek, of om mensen met een verstandelijke beperking. De overeenkomst van al deze deelnemers is, dat zij zich door hun beperking niet goed zelfstandig staande kunnen houden in de maatschappij. Dit kan tijdelijk of permanent zijn.

Missie & Visie

Welzijn Edison biedt beschermde werkgelegenheid aan mensen die het, door uiteenlopende oorzaken, op de vrije arbeidsmarkt niet redden.

De huidige Stichting Welzijn Edison is ontstaan in 2016 uit een samensmelting van Welzijn Edison uit Franeker en Inbreng Harlingen. De Stichting verzorgt dagbesteding op locaties in Franeker en Harlingen en ambulante begeleiding in het werkgebied van de gemeenten Harlingen, De Waadhoeke, Súdwest Fryslân en De Fryske Marren.

De Stichting Welzijn Edison heeft verschillende gezichten: twee kringloopwinkels, een stationsrestauratie en een tak Thuisbegeleiding. Al deze activiteiten zijn er echter op gericht om één ding te bereiken: de deelnemende cliënten helpen om binnen hun mogelijkheden deel te nemen aan de maatschappij.

De doelgroep bestaat uit mensen met uiteenlopende vormen van beperking. Het kan gaan om mensen die willen re-integreren na ziekte of langdurige werkloosheid, om mensen die moeilijk aan de slag komen vanwege psychische problematiek, of om mensen met een verstandelijke beperking. De overeenkomst van al deze deelnemers is, dat zij zich door hun beperking niet goed zelfstandig staande kunnen houden in de maatschappij. Dit kan tijdelijk of permanent zijn.